Bunk Bed in Female Dormitory Room (4 Adults) - Giường Đơn trong Phòng ngủ Tập thể cho Nữ (4 người)

다음은 회전식입니다. 이미지를 탐색하려면 왼쪽 또는 오른쪽으로 넘기거나, 다음 및 이전 버튼을 누르세요.
편의시설
 • 목욕
 • 이층 침대
 • 에어컨
 • 헤어 드라이어
 • 주방
 • 전자렌지
 • 라운지 구역
 • 미니 바
 • 금연
 • 싱글 침대
 • 샤워 - 분리형
 • 룸 서비스
 • 식사 설정
 • 케이블/위성 TV
 • 세탁 시설
 • 리프트/엘리베이터 접근
 • 린넨과 타월 제공
 • Linen Provided
 • 토스트기
 • 전화
 • 무선 인터넷
 • 티/커피 메이커
 • TV

one single bed - một giường đơn


객실 예약

객실

모두 보기