Handicapped Double Room - Phòng Đôi cho người khuyết tật

ด้านล่างคือตัวเลื่อน คุณสามารถเลือกดูรูปภาพต่างได้โดยเลื่อนไปซ้ายหรือขวา หรือกดที่ปุ่ม ต่อไป และ ก่อนหน้า

one single bed + one double bed - một giường đơn + một giường đôi


จองห้อง

ห้อง

ดูทั้งหมด